Motvind

MOTVIND

Tekst og musikk: Kenneth Aksnes


Sangen her deinn e te deg

Som ofte står i motvind

Sjer mørke borti enden

Og du trur du vil forsvinn

Du som håpe dagan vil

Bli kortar mens du ligg der

Å drukne i bekymringor

Mens tida bærre fer


Kanskje du bør prat med nånn

Nånn som ikkji kjenni deg på forhånd

Som vil ta imot deg

Med blanke ark og åpent sinn

Sett deg ned, pust rolig inn

Du har jo klart det meste

Nåkka sei meg du kainn overlev det neste


Kanskje e du ein av mang

Som slit med å få sagt det

Satt ord på aill dem tankan

Som stadig drar deg ned

Pusten din bli tynger

Kroppen frys og svetta

Redd i eget nærvær

Men velg å vær alein


Kanskje du bør prat med nånn

Nånn som ikkji kjenni deg på forhånd

Som vil ta imot deg

Med blanke ark og åpent sinn

Sett deg ned, pust rolig inn

Du har jo klart det meste

Nåkka sei meg du kainn overlev det neste


Kanskje du bør prat med nånn

Nånn som ikkji kjenni deg på forhånd

Som vil ta imot deg

Med blanke ark og åpent sinn

Sett deg ned, pust rolig inn

Du har jo klart det meste

Nåkka sei meg du kainn overlev det neste

© 2018 ED Management